RollNo Members Name Home Phone Cell Phone E-Mail Address
         
103  Jagmohan Singh Pannu 330 908 3715 440 786 9933  miby40@aol.com
116  Sandeep Narang 734 421 9292 734 968 6618  sandeepnarang2@aol.com
213  Ivan Pereira 630 837 1924 224 558 4774  ivanrocks1@yahoo.com
504  Mohinderpal Singh  732 214 8828 973 978 6037  
516  Gursharan Singh Nagra 734 482 2583    mknagra_2002@yahoo.com
605  Sanjeev Kaushal 775 997 3649    sam7980@gmail.com
708  Harpreet Singh Miglani      harpreet@elknet.net
719  Ravinder Saini 916 419 0299    ravi@unify.com
816  Bharat Bhushan Parashar 248 608 1306 248 470 6918  b_prashar@hotmail.com
913  Jagjodh Singh Dhillon 916 393 6288    
916  Harish Uppal 562-413-4997    
1119  Puneet Kumar 248 786 2554 248  854 8551  puneet.kumar@vehmaintl.com
1203  Amit Mahajan      amit_mh@lycos.com
2304  Amandeep Singh Sidhu 559 776 2423    ammie_sidhu007@yahoo.com
M001  Rupinder Singh 540 344 5511    rupinder9@yahoo.com